– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

//– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

 

– Vi prioriterer kjøtt å spise, fremfor luft å puste i

Brasil ønsker ikke lenger bremse avskoget av Amazonas. Verdens største og viktigste grønne lunge. Fordi jorda kan brukes til for til kjøttproduksjon, skriver Mia Frogner, som driver nettstedet Green Bonanza.

MIA FROGNER, driver nettstedet Green Bonanza.

Visste du at Amazonas egentlig ikke kan brenne? Regnskogen har sitt eget forsvarsverk mot brann, nemlig høy fuktighet og sitt eget økosystem som produserer regn. Den produserer også 20% av oksygenet vi mennesker trenger for å overleve. Den bidrar til å bremse klimaendringene. Den er hjem for 3 millioner plante- og dyrearter – og 1 million mennesker.

Og nå brenner Amazonas på 17. dagen. Sao Paulo, 2700 km unna, er mørklagt av røyken fra brannen. Og ingen har snakka om det før i går.

Grunnen til at Amazonas brenner nå, er fordi regnskogen kuttes. Og grunnen til at regnskogen kuttes, er fordi det lages plass til dyrka mark. Og grunnen til at det lages plass til dyrka mark, er for å produsere soya til dyrefôr, som eksporteres blant annet til Norge. For å produsere mer kjøtt. Ser du hvor jeg vil hen?

Amazonas brenner for at vi skal få dekket våre absurd enorme kjøttbehov.

Vi prioriterer kjøtt å spise over luft å puste i.

Vi prioriterer kjøtt å spise over umistelige regnskogareal som aldri kan gjenskapes.

Vi prioriterer feil.

2019-08-24T05:20:58+01:00