Petter hotellkonge

//Petter hotellkonge

Petter hotellkonge

Kjære Petter

 

Du ser på deg selv

Som en suksess

Du tror du er stor

 

Mennesker ser på deg

Som en suksess

 

Din skapelse er ikke suksess

 

Du er en ubalanse

Du skaper med stor ubalanse

 

Hvor mye kan du bære

Hvor mye kan du eie

Hvor mye tjener du

Hva gjør du med din fortjeneste

Hvem overfører du til

Hva skaper du

 

Du er en av Norges

Mest klysete menn

 

Hva er ditt engasjement

Hva driver deg

Hvor vil du

 

Har du bakkekontakt

 

Hva hvis alle

Skulle tjene like mye som deg

Hva hvis alle vil bli som deg

 

Hvis alle tjente like mye som deg

 

Ser du ikke ubalansen

 

Du er ikke rik

Du er fattig

Du er liten

 

Du vil ha mer

Du vil bli større

Du vil eie mest mulig

 

Du er en fiasko

Du har gapt over moder jord

Du er en negativ sjel

Du er en skaper i ubalanse

Meg meg meg

Penger penger penger

2019-09-26T06:12:40+01:00