NAV tok pappapermen min

//NAV tok pappapermen min

NAV tok pappapermen min

DEBATT: Klarspråk og NAV

NAV tok pappapermen min

Jeg har sett fram til å endelig kunne tilbringe mye tid med barnet mitt. Men på grunn av en hendelig glipp i en svært slitsom og kaotisk periode har NAV tatt fra meg pappapermen.

NAV: Er reglene og fristene for rigide? Foto: NTB/Scanpix

NAV: Er reglene og fristene for rigide? Foto: NTB/Scanpix
MENINGER 22. JANUAR 2020 KL. 9.10

Jeg tok ut noen uker tidlig i 2019. Senere på året søkte jeg om videre uttak, men fikk da avslag fordi søknadsfristen var passert. Jeg tenkte først at dette måtte jo være en feil. Etter hvert oppdaget jeg at NAV opplyste om en søknadsfrist i brevet hvor de innvilget det første uttaket. Helt uten tydeliggjøring i det ensformige tettskrevne brevet står det.

Hågen Kyllo. Foto: Privat
Hågen Kyllo. Foto: Privat

Jeg pleier alltid å ha orden i ting, men denne gangen har jeg vært så utmattet at jeg, selv om jeg leste brevet, ikke fikk med meg informasjonen om søknadsfristen.

Jeg fikk aldri et varsel fra NAV om at fristen snart nærmet seg. Er ikke NAV der for å hjelpe meg?

Permisjon er en rettighet gitt i Folketrygdloven. Den må tas ut sammenhengende, men Folketrygdloven oppgir kriterier for å kunne utsette uttaket. F.eks. at man er i «inntektsgivende arbeid på heltid».

Jeg opppfyller kriteriene, men NAV har tatt fra meg resten av pappapermen fordi jeg søkte for sent. Det er kun NAVs søknadsfrist som ikke er overholdt. Hvorfor denne voldsomme overreaksjonen? Hvorfor frata mitt barn samværsretten med meg? Dette fører bare til dårlig familiehelse.

Folketrygdloven sier ingenting om at NAV skal ha korte søknadsfrister.

Jeg har klaget på avslaget. NAV oppgir opptil 34 uker behandlingstid og har forløpig svart at søknadsfristen praktiseres «svært strengt».

Politisk er det vedtatt at pappa bør ta en større del av barneomsorgen. Den er først og fremst barnets rett, da det er barnet som trenger omsorg. Men fordi jeg har oversett en søknadsfrist blir mitt barn fratatt en rettmessig tid sammen med meg.

Det virker som dette er en villet holdning fra NAV.
Selv for noe så ubetydelig som en frisørtime blir man påminnet med SMS både én og to ganger i forkant. Hvorfor får jeg ikke et varsel fra NAV før søknadsfristen går ut?

Vil NAV at jeg skal glemme å søke? Har NAV så sterke innsparingskrav at de spekulerre i å ikke sende viktige påminnelser?

Jeg opplever at NAV bevisst har gjort sitt beste for at jeg skal bomme. Sitt beste for at jeg ikke skal få denne rettigheten.

NAV opererer med korte søknadsfrister, streng praksis, utydelige brev, fravær av å varsle og bevisst ikke opplyser folk på lettfattelige måter. Dette innskrenker folks reelle muligheter til å få de rettighetene de har.

image: Velferd i EU er risikosport

Foreldrepermisjon er lurt fordi barnet og foreldrene trenger det. Andre stønader har vi for å hjelpe i overgangperioder og vanskelig tider. Alternativet er dårligere og vil slå negativt ut på andre måter. Da får vi kanskje en større utfordring senere.

Det skrives ofte om «NAV-svindlere». Jeg begynner å lure på om NAV selv er den største svindleren

 

Du har våknet

Du har fått

Erfart NAV

 

Nav er unike

De kan ikke

Rette opp en feil

I ett vedtak

Fordi det er tatt

Ett vedtak

 

Om Nav gjør feil

Kan det ikke

Rettes opp

 

Jeg fikk ett vedtak

Jeg klagde

Fikk tilbakemelding

6 mnd behandlingstid

Etter seks mnd

Etterlyste jeg svar

Fikk svar

Etter seks mnd

Må jeg klage på nytt

Fordi Nav ikke

Overholdt sine egne

Frister

Jeg klage på nytt

Fikk tilbakemelding

Seks mnd behandlingstid

Det vil si

12 mnd behandlingstid

 

Roboter behandler

Det er blottet

For forståelse

Medmenneskelighet

2020-01-22T11:09:19+01:00