Høy eller full?

//Høy eller full?

Høy eller full?

 

Høy eller full?

Hva foretrekker du, at din datter/ sønn røyker marihuana eller drikker sprit?

I dag 
bilde

ØYSTEIN SKJÆLAAEN, Sosiolog og forfatter av boken, «Meningen med rus»

På en måte burde svaret være enkelt, fordi det ene er ulovlig. Man forsøker gjerne å oppdra sine barn til å ha respekt for loven. Samtidig har jeg selv vært hjelpeløs full på sprit da jeg var 17 år. Jeg liker ikke å se for meg mine barn i samme tilstand, så svaret er ikke så opplagt likevel.

Til alle tider og overalt har mennesker søkt rus. Som art er homo sapiens biologisk rigget for rusopplevelser. Når våre forfedre oppdaget stoffene som finnes i naturen, i form av fermentert frukt, planter, sopper og så videre, kultiverte de dem, tok dem inn i sin tilværelse.

Hvordan de har blitt brukt, i hvilke mengder og i hvilke situasjoner har naturligvis endret seg over tid, men rus som sådan virker å være en konstant i menneskehetens historie. Vi har alltid søkt den, og kommer nok til å fortsette med det.

I Asia var det i hovedsak opium og cannabis, i Europa var det alkohol, mens urfolk i Amerika blant annet fant mening i psykedeliske sopper. I takt med en stadig mer globalisert verden, krysset stoffene landegrenser og verdenshav, og i dag kan stort sett alle oppdrives de fleste steder, også i Norge.

Men det er alkohol som er kongen her i landet, resten havner i kategorien narkotika og er per definisjon ulovlige å bruke etter loven. Men hva er narkotika?

Som et utgangspunkt skulle man tro at de ulovlige rusmidlene var de farligste, at det var hovedgrunnen til at de havnet i den kategorien. Men som jeg skriver om i min bok, Meningen med rus, så er det ikke slik. Det eneste likhetstrekket for alt som havner på narkotikalisten, er at det gir en eller annen form for rus – utover det er det ingen felles kriterier.

Noen er planter du kan høste i naturen og som du kan konsumere ganske store mengder av uten å merke noe særlig, andre er kjemisk fremstilte substanser med potensial til å sende deg i graven med et mikrogram for mye. Mange av stoffene på listen er lovlige å bruke så lenge de er foreskrevet av en lege, men ulovlige gjennom alle andre kanaler. Enkelte stoffer er avhengighetsskapende og giftige for kroppen, andre er ingen av delene.

Fra et farmakologisk ståsted er narkotika en uvitenskapelig kategori. Den gir liten mening utover det juridiske formålet den tjener, nemlig å skille mellom lovlige og ulovlige stoffer.

En oppvekst i det norske samfunnet byr på opplæring og undervisning i så mangt. Jeg husker blant annet at vi lærte å tre kondom på en banan i første klasse på videregående. Litt flaut, men jeg plukket opp at det var viktig å ikke ha luftboble på tuppen, for da kunne kondomet sprekke. Det gjorde også inntrykk at de unge og friske medisinstudentene fortalte entusiastisk om erogene soner, kommunikasjon og hvor bra det kunne være med sex, samtidig som de opplyste om risiko for kjønnssykdommer og uønsket graviditet.

Tilsvarende for rus ville være å si at det kan være veldig fint, lærerikt og gøy, men at du må passe på, ikke ta for mye, og sørg for at du har gode venner rundt deg. Men det undervises ikke på samme måte i rus, det forebygges mot rus. Myndighetenes offisielle budskap er at man bør vente lengst mulig med alkohol, og når det gjelder narkotika; si nei.

Det er mange gode grunner til å utsette rusen lengst mulig, samme hvilket stoff man henter den fra. Mennesker er nevrologisk, psykologisk og sosialt sett bedre rustet til å håndtere rus når tenårene forlates. Men hvis man stilles til veggs av en ungdom som enten skal bruke pengene på en halvflaske sprit eller marihuana, hva skal man si?

 

At mennesker benytter

Planter fremfor alkohol

Er en selvfølge

 

Bruk i visdom

Benytter du en plante

Med respekt

Gir den deg respekt

 

2019-09-01T14:25:20+01:00