Farmasi-gigant i USA dømt etter «narko-epidemi»

//Farmasi-gigant i USA dømt etter «narko-epidemi»

Farmasi-gigant i USA dømt etter «narko-epidemi»

 

Hvert syvende minutt dør en amerikaner av overdose.

Veiene dit er sammensatte, men de siste tiårene har nedturen for svært mange amerikanere startet med smerter og en resept hos legen. Resepten har gitt tilgang til opioider.

Resultatet har vært katastrofalt.

Tidligere ble smertestillende medikamenter med opioider kun gitt til kreftpasienter eller i livets siste fase fordi de er sterkt avhengighetsskapende. Siden 1990-tallet har dog opioider likevel blitt løsningen for mange smertepasienter i USA, etter sterkt press fra farmasigigantene.

Nå fører opioidoverdoser til flere dødsfall enn trafikkulykker.

 

https://www.nrk.no/urix/farmasi-gigant-i-usa-domt-etter-_narko-epidemi_-1.14674872

2019-08-27T04:31:16+01:00