Dette er klima og CO2-tallene

//Dette er klima og CO2-tallene

Dette er klima og CO2-tallene

 

Over halvparten av klimagassutslippene kommer fra fire land

Ifølge klimaforskere må verdens klimagassutslipp kuttes med 45 prosent innen 2030 om en skal nå 1,5-gradersmålet. Med dagens planer er det matematisk umulig å nå.

De fire landene med høyest utslipp, står for over halvparten av alle verdens klimagassutslipp. Samlet planlegger de å økesine utslipp det neste tiåret.

Klikk på bildet for å forstørre. Verdens klimagassutslipp fordelt på land.

Verdens CO2-gassutslipp fordelt på land. Foto: (Union of Concerned scientists)

  • Kina: 29 prosent av verdens CO2-utslipp – skal fortsette å øke utslippene frem til 2030
  • USA: 16 prosent av verdens CO2-utslipp – ikke del av Paris-avtalen, dagens politikk legger opp til flat utvikling i utslipp etter en periode med noe nedgang
  • India: 7 prosent av verdens CO2-utslipp – skal øke utslippene mye
  • Russland: 5 prosent av verdens CO2-utslipp – ikke ratifisert avtale, flat utslippsutvikling

Det betyr at landene som står for 43 prosent av utslippene, må kutte mer enn alt utslipp innen 2030 for å nå målet.

Som listen over viser, er det ingen planer om noe slikt.

 

https://www.nettavisen.no/nyheter/dette-er-klima-og-co2-tallene-som-sjelden-blir-snakket-om/3423903610.html

2020-01-19T13:33:59+01:00