Fluor er gift

//Fluor er gift

Fluor er gift

– PFOA-nivået i ni av de elleve skismørings-produktene vi analyserte, er over EUs grenseverdier som trer i kraft neste år. Skismøringen med de høyeste verdiene, hadde verdier 1215 ganger høyere enn EUs restriksjoner.

Det er konklusjonen etter at noen av verdens ledende forskere på kjemisk analyse har undersøkt et utvalg fluorprodukter på oppdrag fra Dagbladet.

Vi kjøpte elleve av de mest solgte fluorproduktene i en av Norges største sportsbutikker, og tok dem med oss til Universitetet i Stockholm,fakultetet for Miljøvitenskap og Analytisk kjemi (ACES).

Forskerne Dagbladet engasjerte, holdt på i ei uke med arbeidet, og gjorde i alt 123 analyser i laboratoriet.

Funnene i undersøkelsen er oppsiktsvekkende.

* Dagbladet kan dokumentere at smøreindustrien, stikk i strid med hva de gir inntrykk av (se sitater nederst i saken), fortsatt bruker såkalte langkjedete fluorforbindelser. Dette er de farligste forbindelsene.

* Smøreindustrien sier de i stor grad har gått over til en såkalt C6-teknologi, med kortere, mer miljø- og helsevennlige fluorforbindelser. Dagbladets undersøkelse viser at det ikke er tilfelle.

* Grenseverdien som EU har satt for fluorforbindelsen PFOA fra juli 2020, er på 25 ng/g. De testede produktene har i snitt 134 ganger høyere PFOA-verdier enn denne grenseverdien.

* Ni av elleve av produkter som ble analysert, oversteg de kommende grenseverdiene med klar margin.

* I Dagbladets målinger er fluorpulveret med mest PFOA, det norskeide selskapet Toko sin Jet Stream Blue, med 30368 nanogram per gram (ng/g). Det er 1215 ganger over EUs kommende maksimalgrense på 25 ng/g.

* Flere andre fluorstoffer som forskerne mener er «svært bekymringsfulle», er funnet. Fluorpulveret FP4 fra den italienske smøreprodusenten Maplus har totalt sett det høyeste innholdet av slike stoffer.

Det er professor Ian Cousins og doktor i miljøvitenskap Merle Plassmann som har bistått Dagbladet med analysene og tolkningen av dem.

– Hva forteller funnene dere?

– Til tross for reguleringspresset disse stoffene har vært utsatt for de siste åra, har ikke industrien som produserer skismøring gjort stort for å endre kjemien i produktene. Det er ganske overraskende. I det store og hele kan vi ikke se noe mønster som tilsier at industrien har gått fra langkjedet kjemi til kortkjedet kjemi.

– Skismøringsindustrien hevder de har endret fra C8 til C6-teknologi for å være mer miljø- og helsevennlig?

– Med mindre vi har vært svært uheldige med produktene vi har fått, viser undersøkelsen at det neppe er tilfellet. Jeg er ganske sikker på at de ikke har byttet til noen som helst slags form for kortkjedet kjemi, basert på dette

– Hva sier det om industrien?

– Hvis de påstår at hele skismøringsindustrien har endret produksjonsmetoder, så er de ikke ærlige.

EU har fra neste år satt ned foten for den langkjedete fluorforbindelsen PFOA, i produkter som ikke har vesentlig nytte for samfunnet.

Det betyr at så å si alle forbrukerprodukter, som skismøring, må produseres uten det skadelige fluorstoffet PFOA, eller stoffer som kan bli til PFOA.

Smøringsprodusentene understreker at de opererer innenfor dagens lovverk, og at de er klare til en omlegging.

– I analysene av skismøring finner vi PFOA-nivåer opp til 30000 ng/g, og det er ganske høyt. Disse stoffene blir tungt regulert i EU fra juli neste år, og her er det produkter som er langt over den grensa EU har satt som maksimalnivå. Det er problematisk, mener Cousins.

Han mener disse produktene er så skadelige at de aldri burde vært på markedet i det hele tatt.

– Noen av disse nivåene er så høye at de sprenger vår kalibreringskurve på måleinstrumentene, understreker han.

– Kan forårsake skader

Cousins er hard i sin dom:

– Skiløpere og friluftsfolk vil ikke forurense naturen. Jeg tror ikke at de ønsker å være der ute og vite at de slipper ut menneskeskapte kjemikalier som kan forårsake skader på lang sikt. Men det gjør de ved denne type aktivitet.

– De setter spor etter seg?

– Disse stoffene kommer til å være i naturen for alltid, så hvis du tar en skitur med dette under skiene, lager du et fotavtrykk, eller et skispor, som kommer til å være i miljøet til evig tid. Fra et moralsk ståsted syns jeg ikke det er bra.

https://www.dagbladet.no/sport/populaere-skiprodukter-fulle-av-gift/71866854

 

Har skrevet det

For år siden

FLUOR er gift

 

Det putter dere i alle munner

Barns munner

 

Mens dere roper

Fluortannkrem er ikke gift

 

Slik dere ropte

Amalgamfyllinger er ikke gift

 

Fluor setter din Pinal

I dvale

Diamantpinal

Som ikke mottar

DMT

 

Men tannleger sier

Fluor er ikke giftig

Så da tror dere

Da er det sant

=)=)=)

 

Dere tenker ikke selv

Er ikke føre var

 

 

 

2019-11-30T22:45:08+01:00