Ap vil gi skolemat til alle skoleelever i Oslo. Feilprioritering, mener Høyre.

//Ap vil gi skolemat til alle skoleelever i Oslo. Feilprioritering, mener Høyre.

Ap vil gi skolemat til alle skoleelever i Oslo. Feilprioritering, mener Høyre.

300 000000 til skolemat

Til barn i OSLO

 

Er det politikere

Som har ansvaret

For barns skolemat

Eller er det

Foreldres ansvar

 

Skolemat på skolen

Er positivt

Hvis barn selv

Bidrar

 

Bruk penger likt

På alle skoler

 

Totalt feil hvis ikke

 

Her er riktig bruk

Av skolematpenger

 

the kids menu

the kids menu

cowspiracy

La barn bidra

Dyrke selv

 

I tillegg er det

Matsikkerhet

For fremtiden

 

Skolebutikk

Med salg av

Produksjon

 

Læring

Mestring

Kunskap

Visdom

 

Hva hvis foreldre

Kunne handle

Mat på skolen

 

Prosjektet gir utbytte

 

Norge tar ikke ansvar

For matproduksjon

 

Ap vil gi skolemat til alle skoleelever i Oslo. Feilprioritering, mener Høyre.

Det er mer enn 15 millioner skolemåltider årlig. Prisen: 300 millioner kroner. Høyre vil heller prioritere innholdet i norsk skole.

  • FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB scanpixRaymond Johansen, byrådsleder i Ap Oslo, vil innføre gratis skolemat til alle skoleelever i Oslo.

Tirsdag presenterte Oslo Arbeiderparti et av sine valgløfter til høstens valg. De vil gi alle skoleelever i hovedstaden, på barne-, ungdoms- og videregående skoler, gratis skolemat.

Partiet vil gradvis innføre ordningen på skolene i Oslo, og målet er at alle tilbyr gratis mat innen skolestart i 2023. Skolene kan selv velge om de vil servere frokost eller lunsj til sine elever.

Til prosjektet setter Ap av totalt 300 millioner i året. 250 millioner kroner skal brukes på ordningen, mens 50 millioner går til administrasjon og utgifter til tilpasninger av skolebygg og utstyr.

Det betyr at det er satt av rundt 15 kroner hver dag til skolemat per elev.

Prøveprosjekt på tre skoler

Byrådsleder i Oslo Arbeiderparti, Raymond Johansen, møtte pressen på Majorstuen skole tirsdag. Der, og på skolene Høyenhall og Stenbråten, pågår det et prøveprosjekt for skolemat. Målet er å finne gode måter å organisere måltidene på og sikre at det ikke gir mer arbeid til lærerne.

I tillegg skal det gjennomføres en ekstern evaluering av ordningen.

Ap begrunner behovet for ordningen med at en undersøkelse gjennomført av Helseetaten i Oslo kommune. Ifølge partiet viser denne at rundt 40 prosent av ungdomsskoleelver ikke har med seg matpakke.

«Arbeiderpartiet mener skolemat er et effektivt grep for mer læring, bedre folkehelse og mindre forskjeller. Skolemat skal gjøre det lettere for elevene å yte mer og holde konsentrasjonen oppe. Det skal igjen gi mer læring, økt motivasjon og bedre skoleresultater. Samtidig skal skolemat gi bedre kosthold for byens barn og unge og være med på å redusere sosiale forskjeller», heter det fra byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

– Helt feil bruk av ressurser

Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre, mener skolemat er en feilprioritering.

– Jeg mener at det er en kraftig feilprioritering. 98 prosent av elevene i barneskolen i Oslo har med seg matpakke, ifølge Forskningsrådet. Da er det å bruke 300 millioner, og sannsynlig mye mer, feil bruk av penger, sier han.

Johansen og Solberg viser til ulik statistikk når de argumenterer for og imot skolematordningen. Johansen trekker frem ungdomsskoleelever, mens Solberg viser til elevene på barneskolen.

Solberg mener at fokuset heller bør ligge på elevene som begynner på barneskolen som ikke kan godt nok norsk til å følge undervisningen.

– Vi burde heller bruke penger på å styrke innholdet i skolen. 1700 barn som starter på skolen i år får særskilt norskopplæring. Det betyr at de ikke kan godt nok norsk til å forstår hva læreren sier. Da må vi styrke norskopplæringen til disse barna.

Det er riktig å følge opp de to prosentene som ikke har med matpakken, men det blir feil å gi alle tilbudet, sier Solberg

– Vi har foreslått og styrke skolen med omtrent det samme, 220–250 millioner, til å styrke innholdet i skolen. Det er det viktigste.

Han tror også at prosjektet vil koste mer enn det Ap nå har bevilget. Inkludert de økte lønnskostnadene ordningen vil føre til, tror han det er snakk om det er kan være snakk om dobbelt så mye som de Ap har satt av.

2019-08-21T10:25:12+01:00