WWF krever en Paris-avtale for naturen

//WWF krever en Paris-avtale for naturen

WWF krever en Paris-avtale for naturen

– Den siste generasjonen

Han mener menneskene må innse at vi ikke kan leve som om vi var jegere og samlere for 20.000 år siden, og heller bruke vår moderne teknologi til å stanse utviklingen.

Den britiske WWF-sjefen, Tanya Steele, mener denne generasjon er den siste som kan stoppe utviklingen.

– Vi er den første generasjonen som vet at vi ødelegger planeten vår, og den siste som kan gjøre noe med det, sier hun.

Skrekktall

I rapporten trekkes det frem flere dystre tall som bør få alarmklokkene til å ljome.

  • 90 prosent av all sjøfugl har plastikk i magen, sammenlignet med fem prosent i 1960.
  • Dyrelivet har blitt kraftigst redusert i tropiske områder i Latin-Amerika og Karibien, med 89 prosent fall i bestandene siden 1970. Arter som er avhengig av ferskvanns-miljøer som frosker og fisk i elv fikk bestandene redusert med 83 prosent.
  • Antallet afrikanske elefanter i Tanzania har blitt redusert med 60 prosent i løpet av fem år mellom 2009 og 2014, først og fremst på grunn av krypskyting.
  • Avskoging på Bornea, på grunn av tømmerhandel og palmeolje-utvinning, har ført til tapet av 100.000 orangutanger mellom 1999 og 2015, ifølge rapporten.
  • Antallet isbjørner er ventet å synke med 30 prosent frem mot 2015, på grunn av global oppvarming som fører til issmelting.

Menneskene har utryddet 60 prosent av dyrelivet på jorda. – Vi trenger en global handlingsplan for naturen, sånn som vi har for klimaet, konkluderer fersk rapport fra WWF.

For to år siden fikk vi vite at to tredeler av verdens pattedyr, fisker, fugler, amfibier og reptiler er borte på grunn av menneskene i 2020.Grunnen er at vi menneskene tar så mye plass, hugger skog, forurenser, bygger over, forsurer, overutnytter og fortrenger dyrenes leveområder.

Det går to år mellom hver gang WWF – Verdens naturfond legger fram sin internasjonale rapport Living Planet Report, om naturens tilstand. Tirsdag kommer den aller ferskeste og tolvte utgaven.

Må ha global handlingsplan

Denne gangen går rapporten fra statistikk til handling. Den peker ut retningen verden må gå for at dyrene ikke skal forsvinne helt.

I 2020 skal lederne fra de 196 landene som har undertegnet konvensjonen om biologisk mangfold møtes til naturtoppmøte i Beijing.

Der håper generalsekretæren i WWF, Bård Vegar Solhjell at verden skal ta seg sammen.

– Vi trenger en global handlingsplan for naturen, sånn som vi har for klimaet gjennom Parisavtalen. Og den må hele verden forplikte seg til, sier generalsekretær i WWF Norge, Bård Vegar Solhjell.

WWF foreslår at det lages et detaljert veikart for naturmangfoldet fram mot 2050: Vi må slutte å redusere områdene som dyrene lever på. Naturen må gis bedre plass, og dyrene må få store nok sammenhengende områder å leve på. I tillegg må vi gjenopprette rasert natur og landområder som er utarmet eller forurenset.

Hvorfor skal vi bry oss?

– Biologisk mangfold er grunnlaget for selve livet. Det består av alle levende ting, planter, dyr, mikroorganismer og økosystemene de er en del av.

Slik beskriver Marco Lambertini, generalsekretær i WWF International den naturen som alle mennesker er helt avhengig av for å få mat, luft, rent vann, energi, medisiner og råstoffer til det aller meste av det vi trenger.

Ifølge WWFs rapport sørger naturen globalt for verdier tilsvarende 125.000 milliarder dollar årlig. All økonomisk aktivitet er til syvende og sist avhengig av naturen.

Men hvorfor skal vi bry oss om et utrydningstruet insekt?

Flere studier viser at mengden insekter verden over er mer enn halverti løpet av de siste tiårene. Dermed blir det matmangel for insektspisende dyr. Det kan også ende med trøbbel for produksjonen av menneskemat, dersom pollinatorene, som blomsterfluen, forsvinner.

Plass til både mennesker og dyr

– Jeg kaller meg selv en erfaringsbasert optimist. Mennesker har en unik evne til å ta tak i store og vanskelige problemer når vi forstår alvoret. Og nå er det alvor.

Solhjell i WWF nekter å konkludere med at nå er det nok folk på kloden. For han tror det er plass til alle menneskene og naturen samtidig.

– Det å ta vare på naturen er et spørsmål om å ta vare på oss selv. Det er mulig å starte en mer bærekraftig forvaltning av naturen, og samtidig dekke hele verdens behov, tror Solhjell.

Kritiserer norsk innsats

– Nordmenn må ta friluftsgleden og bruke den også når de skal gjøre viktige valg for naturen. Og regjeringen må stille seg på naturens side når de skal avgjøre plan og bygningssaker, sier Solhjell.

Sabima, som jobber for å stanse tapet av biologisk mangfold, ønsker en forpliktende avtale velkommen. Men generalsekretær Christian Steel er så lang skuffet over gjennomføringsviljen.

– Det hjelper ikke å lage en ny liste med mål, hvis vi ikke engang klarer å nå de målene vi allerede har satt oss. Stortinget har gjort en rekke vedtak om å ta vare på naturmangfoldet. Likevel mister vi mer og mer natur for hvert år fordi regjeringen ikke følger godt nok opp.

Steel synes WWFs statistikk er god, men skulle ønske vi hadde mer tall av denne typen for Norge spesifikt.

– Det finnes ikke detaljert statistikk over tap av natur i Norge. Det hadde vært nyttig å vite mer konkret, og norske miljømyndigheter burde ført slik statistikk, mener Steel.

VI TRENGER INGEN AVTALE FOR NATUREN

VI TRENGER ÅNDELIGE MENNESKER

INGEN FORANDRING VIL FINNE STED FØR HVER ENKELT MENNESKE TAR ANSVAR

MENNESKER MÅ VÅKNE OPP

VISDOMMEN MÅ HENTES TILBAKE

2019-02-12T14:40:31+01:00