Sam Smith: – Jeg er verken mann eller kvinne

//Sam Smith: – Jeg er verken mann eller kvinne

Sam Smith: – Jeg er verken mann eller kvinne

 

Føst og fremst

Er du er ett åndelig vesen

I en kropp

Kroppen din bærer sjelen din

Du er både mann og kvinne

Når du føler deg som mann og kvinne

Er du i ballanse

Hent ditt feminine fra din sjel

Hent ditt maskuline fra din sjel

Når du er i ballanse

Er du åpen for sex

Med både mann og kvinne

 

Vær glad du føler som du gjør

Du er fremst i utvikling

Du følger vår evolusjon

Du er fremtiden

 

2019-03-20T07:51:09+01:00