Regjeringen: Lover gratis heroin til 300 ruspasienter

//Regjeringen: Lover gratis heroin til 300 ruspasienter

Regjeringen: Lover gratis heroin til 300 ruspasienter

Regjeringen setter av 13,1 millioner til et forsøk med heroinassistert behandling neste år. I prøveprosjektet kan det inkluderes 300 ruspasienter.

 

Hvorfor ikke hjelpe

Permanent

Hvorfor ikke med

Ayahuasca

 

Hvorfor ikke hjelpe

Virkelig hjelpe

 

Bruk modellen

Som virker

I Norge

 

Center for the Rehabilitation of Drug Addicts

https://www.takiwasi.com/indexen.php

2019-10-06T20:55:48+01:00