Rapport: – Vi står overfor en global vannkrise

//Rapport: – Vi står overfor en global vannkrise

Rapport: – Vi står overfor en global vannkrise

Rapport: – Vi står overfor en global vannkrise

Barn fyller vannkanner
Ytterligere 27 land lever med høyt vannpress, noe som betyr at de bruker mellom 40 og 80 prosent av de tilgjengelige vannressursene i løpet av et år.FOTO: SAID KHATIB / AFP

Dette kommer frem i nye data fra WRI (World Resources Institute).

De viser at det er 17 land i verden som opplever det instituttet definerer som «ekstremt høye nivåer av vannpress».

Det var The Guardian som omtalte saken først.

«Baseline water stress», som er begrepet WRI bruker, måler den totale andelen årlig vannforbruk opp mot det årlige fornybare tilbudet av vann.

Ekstremt høye nivåer av vannpress betyr at industrien, landbruket og byer i landene hvert år i gjennomsnitt bruker mer enn 80 prosent av vannet som er tilgjengelig, ifølge WRI.

Oversikt over land med høyest vannpress
Denne oversikten viser hvor i verden vannpresset er størst.GRAFIKK: FAKSIMILE: WRI.ORG

– Krisen ingen snakker om

WRI skriver i en pressemelding at når det er en såpass liten forskjell mellom bruk og tilbud av vann er tørkeperioder en stor utfordring for disse landene, noe som bare vil øke med klimaendringene.

WRI-sjef dr. Andrew Steer mener vannpress er den største krisen ingen snakker om.

Steer sier at konsekvensene av dette viser seg gjennom blant annet konflikter og migrasjon, usikkerhet knyttet til mat og finansiell ustabilitet.

– Vi står overfor en global vannkrise. Befolkningen og økonomien vokser, og krever mer vann. Men forsyningene våre trues av klimaendringer, sløsing og forurensing, sier WRIs vanndirektør Betsy Otto ifølge The Guardian.

Førsteamanuensis Synne Movik ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) støtter WRIs uttalelser.

– Det er all grunn til bekymring – mangel på vann blir en stadig større utfordring, og særlig utsatt er de som allerede lever på et eksistensminimum i utsatte områder, skriver hun i en e-post til NRK.

Tolv av 17

12 av de 17 landene på med ekstremt vannpress ligger i Nord-Afrika og Midtøsten, regioner som allerede er varme og tørre.

På topp tre finner man Qatar, Israel og Libanon.

Men det finnes håp om bedring.

Israel er eksempelvis verdensledende innen bruk av vannteknologi, skriver Irish Times.

Opptil 80 prosent av landets vannbruk i hjemmet kommer fra avsaltingsanlegg, ifølge avisen.

Og ifølge WRI kan land i Midtøsten og Nord-Afrika få økt tilgang på vann, og dermed økt vannsikkerhet, om de blir flinkere til å gjenbruke avløpsvann.

Ifølge oversikten over de mest utsatte landene havner India på 13. plass.

Senest i juli var det en stor vannkrise i en av Indias største byer, Chennai.

Også her kan mange mennesker bli rammet, etterseom Indias befolkning er tre ganger så stor som de resterende 16 landene på listen.

Land rangert etter vannpress
Urbanisering og befolkningsvekst er blant de faktorene som øker etterspørselen etter vann, ifølge WRI.FOTO: FAKSIMILE: WRI.ORG

Lite vannpress i Norge

Norge havner helt nede på 153. plass på WRIs liste, noe som er best blant de skandinaviske landene.

Sverige og Finland havner på henholdsvis 127. og 124. plass, noe som også er innenfor kategorien «lavt vannpress».

– Er det grunn til bekymring for vannmangel i Norge?

– Nei, det vil jeg ikke si – vi er så heldige å ha enorme vannressurser i dette landet, skriver Movik.

Litt verre står det til i Danmark, som på 64. plass havner i kategorien «middels høyt vannpress».

2019-08-09T10:35:34+01:00