Norge

//Norge

Norge

https://www.aftenposten.no/verden/i/b5oRE3/Orkanen-Dorian-rev-det-norske-oljeanlegget-i-filler-Na-varsler-miljoorganisasjoner-naturkatastrofe-pa-Bahamas

2019-09-07T11:14:26+01:00