Nå føler du Atle

//Nå føler du Atle

Nå føler du Atle

Nå føler du

Odin

 

Jeg har åpnet deg

Du har ingen plass å gjemme deg

 

Jeg har vist deg

Deg

 

Du er blitt større

 

Jeg har åpnet din redsel

 

Du har skapt

Din tid

Til refleksjon

 

Du ser nå

Nå ser du

 

Ofre ditt syn

 

Føl alene

 

La vannet

Slukke ilden

 

 

 

Du er ikke alene

Du har ingen spørsmål

Det finnes inget ytterste

Inget innerste

Det finnes inget svar

Ingen sannhet

Du eier inget svar

Du eier inget

 

Ofre

 

Tekst

 

Ofre alt

 

 

 

2021-01-16T21:06:34+01:00