Lysets barn

//Lysets barn

Lysets barn

ODIN

Det du ser som negativt

Er positivt

Du ser ikke

Jeg har ofret deg

Jeg har gitt fremtidens barn vårt syn

Jeg flytter Balder fra mørke

Inn i lyset

Dette er første gang Frigg viser sin sjel

Til andre enn deg Odin

Dette er mine kronblader

Mitt frø

Som skal inn i det underjordiske

Inn i moder jord

Før vannet kommer

 

Vik Odin

Trekk deg til side

Ofre deg

2019-03-13T17:23:55+01:00