Legaliserer cannabis: Hyll Canada!

//Legaliserer cannabis: Hyll Canada!

Legaliserer cannabis: Hyll Canada!

Reformerer rusfeltet: Både Erna Solberg og Justin Trudeau tar sine respektive nasjoner i retning av en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Foto: AFP PHOTO / POOL / IAN LANGSTON

REFORMERER RUSFELTET: Både Erna Solberg og Justin Trudeau tar sine respektive nasjoner i retning av en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Foto: AFP PHOTO / POOL / IAN LANGSTON

Legaliserer cannabis:

Hyll Canada!

Erna Solberg skryter ofte av regjeringens modige reformer. I ruspolitikken bør hun bli like tøff som Justin Trudeau.

KOMMENTAR 20. JUNI 2018 KL. 15.19

Hvor mange cannabisplanter trenger du til eget bruk?

Canada mener det holder med fire. Etter senatets historiske vedtak denne uka, vil det til høsten bli lovlig for alle over 18 år å dyrke egen hasj og marihuana. Hvis du ikke vil jobbe like hardt for rusen, kan du kjøpe og besitte inntil 30 gram.

Det er lite som gleder liberale hjerter og rasjonelle hjerner mer enn et gjennomtenkt reguleringsforslag for cannabis. Det er dårlig politikk å forby et ettertraktet produkt som beviselig har lavere skadevirkninger enn andre rusmidler vi tillater omsetning av i dag.

Det er også irrasjonelt. Forbudet fungerer ikke. Snarere tvert om. Det omsettes cannabis i stort monn. Slik har det vært i flere tiår, og slik vil det forbli. All den tid produktet er ettertraktet og tilgjengelig, vil det eksistere et marked.

Det gjør det også i Norge. Trolig omsettes det marihuana for rundt en halv milliard kroner i året. Fortjenesten havner hos kriminelle. For eksempel hos Young Bloods-gjengen i Oslo. Som Høyre-politiker og Civita-rådgiver Mats Kirkebirkeland påpeker i en kronikk i Minerva:

«Dersom man for eksempel tillater salg av cannabis på Vinmonopolet og utdeler heroin på resept til tunge rusmisbrukere, fjerner man alene rundt halvparten av verdien av det illegale norske markedet på 0,04 prosent av norsk BNP.»

Det utgjør om lag en milliard kroner mindre på kriminelle hender. Selv om forbrytere ikke vil slutte å begå lovbrudd bare man fratar dem markedet for cannabis og heroin, er det lite trolig at de finner like raske og store penger som dette med det første.

Det var også statsminister Justin Trudeaus poeng da Canada denne uka gikk inn for legalisering. På Facebook skriver han:

«Det har vært altfor lett for barna våre å få tak i marihuana – og for kriminelle å høste gevinsten. Det forandrer vi på i dag.»

Rusmidler er likevel skadelig for mange. Årlig dør det flere hundre personer av overdoser heroin, og flere utvikler et avhengighetsforhold til ulike typer rusmidler. Alkohol, for eksempel.

Drømmen om et skademinimerende forbud er derfor høyst forståelig. Hvordan kan vi tillate salg av produkter som åpenbart ødelegger liv?

Vi gjør det hvis alternativet er verre. Regulert salg av alkohol, selv om det er uhyre skadelig, fungerer bedre enn forbud. Takket være staten. Når myndighetene i all hovedsak har kontroll over distribusjonen, kan stille krav til produsenter om kvalitet og innhold, samt fastsette aldersgrenser og avgifter, blir summen av onder mindre enn av forbudet. Det vet vi fordi vi har prøvd.

Mange frykter at cannabis blir en inngang til tyngre stoffer. For noen vil én type rus, alltid føre til en annen. Men før vi konkluderer med at det vil skje hvis vi selger hasj på polet, er det viktig å huske på at tilgangen til andre stoffer er langt større i dag enn på et regulert marked. I dag har dealere et bredt utvalg rusmidler de pusher på folk. Polet vil ikke ha den samme interessen med å få helge-røykeren over på kokain.

Under Erna Solberg har norsk narkotikapolitikk tatt store skritt i riktig retning. Rusreformen, som tar sikte på å avkriminalisere bruk av rusmidler, er langt på vei å foretrekke framfor dagens alternativ.

Et parti som Høyre, med sin historisk ganske gode innsikt i regulering av markedskrefter, bør likevel ta det et hakk lenger. Vi kan ikke slå det ulovlig markedet med politi og forbud. Men vi kan minimere skadene av det ved å ta kontrollen selv. For lov og orden-partiet Frp bør også en slik tilnærming være å foretrekke all den tid «bedre lov og mer orden» er målet.

Et mindre viktig, men likevel relevant argument i debatten handler om arbeidsplasser og verdiskaping. I USA er produksjon og salg av cannabis (i statene der det er lovlig) en milliardindustri. Skattbar milliardindustri til og med. Det kan den også bli her. Fordi produksjon er kraftkrevende, har vi et godt og naturlig fortrinn. Her bør politikere som heier fra mikrobryggerier se muligheter.

Regulert omsetning av cannabis er å foretrekke over et marked eid av kriminelle. Vi blir aldri kvitt alle problemer med rusmidler og farlige stoffer. Men tilstanden vi har i dag skyldes forbudet.

Hyll Canada!

2019-03-20T17:01:40+01:00