Klimapanelet er noen av vår tids største helter

//Klimapanelet er noen av vår tids største helter

Klimapanelet er noen av vår tids største helter

https://www.dagbladet.no/kultur/klimapanelet-er-noen-av-var-tids-storste-helter/71640160

Klimapanelet er noen av vår tids største helter

Nå vet vi i praksis alt vi trenger å vite for å stoppe katastrofale klimaendringer.

ÅRLIGE FLOMMER: Dette bildet fra 2005 viser et område i New Orleans som ble rammet av oversvømmelse etter orkanene Katrina og Rita. Klimapanelet lanserte i dag en rapport som forteller at det som tidligere var hunderårsflommer langs verdens kystområder, vil være årlige fenomener fra 2050. Foto: Robyn BECK / AFP

ÅRLIGE FLOMMER: Dette bildet fra 2005 viser et område i New Orleans som ble rammet av oversvømmelse etter orkanene Katrina og Rita. Klimapanelet lanserte i dag en rapport som forteller at det som tidligere var hunderårsflommer langs verdens kystområder, vil være årlige fenomener fra 2050. Foto: Robyn BECK / AFP
KOMMENTAR 26. SEPTEMBER 2019 KL. 7.30

Det siste året har FNs klimapanel levert ikke mindre en tre spesialrapporter. Det er enorme forskningsprosjekter, satt sammen av vitenskapsfolk over hele verden, kvalitetssikret og publisert med godkjenning av FNs medlemsland tilslutt. De er vår tids viktigste dokumenter, og apparatet som står bak dette arbeidet er noen av de største heltene i vår tid. Rapportene leverer kunnskapsgrunnlaget for å kunne forstå og takle vår tids viktigste utfordring. På mange måter er de den helt grunnleggende dreieboka for hvordan vi må innrette samfunnsutviklingen i verden fra nå, og ut dette århundret.

Varsler hyppigere ekstremvær
NY RAPPORT: En ny IPCC-rapport varsler hyppigere ekstremvær, at havet kommer til å stige mer enn tidligere og at økosystemet i havet blir forstyrret. Bilder: NTB Scanpix

Den første var 1,5-gradersrapporten, som fortalte oss hva som er forskjellen på hvordan verden vil se ut dersom vi stopper oppvarmingen ved 1,5 grader, i forhold til 2 grader. Hovedpoenget var at det spiller en svært stor rolle; mindre havstigning, mindre ekstremvær, mindre kritisk vannmangel, korallrev har en mulighet til å overleve osv. Den var viktig, fordi den understreket og ga legitimitet til at forhandlerne i forbindelse med Parisavtalen flyttet det politiske målet om maksimal temperaturstigning fra 2 til 1,5 grader. Forankringen var sikret, og klimapanelet kunne bevege seg videre til de konkrete utfordringene – delt opp i to ulike rapporter: Land, og hav.

Landrapporten, eller rapporten om jordbruk, skog og arealbruk, for å være helt presis, ble lansert 8. august. Den fortalte oss at vi må endre verdens matproduksjon, som nå står for 23 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Vi må også kutte dramatisk ned på matsvinnet, som utgjør 10 prosent av klimagassutslippene. Kostholdet vårt må endres, og ja, vi må spise mindre kjøtt. Mennesker påvirker 70 prosent av det isfrie arealet i verden, og en fjerdedel av arealet er utsatt for såkalt degradering, altså at jordkvaliteten svekkes og dermed ødelegger for jordbruk og økosystemer. Rapporten synliggjorde også behovet for en kraftig påskogning, altså planting av skog for å trekke C02 ut av atmosfæren, og bruke skogen til bioenergi med karbonfangst og lagring – et enormt prosjekt, som i tillegg må gjennomføres med stor varsomhet for ikke å ødelegge allerede eksisterende økosystemer og biologisk mangfold.

I går kom den siste rapporten i rekken, om hav og den såkalte kryosfæren. Det er et nytt begrep for de fleste, også meg. Det betyr is, i alle former rundt om på kloden – isbreer, havis, tundra. Funnene i rapporten er alarmerende, det er bare plass til å gjengi noen få av dem. Oppvarmingen av havet skjer dobbelt så raskt som for 25 år siden, og rapporten mener havet nå er i ferd med å gå inn i en ny tilstand med blant annet mindre oksygen som gjør at fisken kan få problemer med å puste. Mange isbreen vil miste mye masse eller forsvinne helt, og det vil føre til kritisk vannmangel i mange regioner i verden. Havnivåstiginingen blir større enn tidligere beregnet, og regnes som det mest kritiske. Den vil være mellom 29 cm i det aller mest optimistiske scenarioet, og 110 cm i det verste. Det kan høres lite ut, men på grunn av stormflo og uvær, vil ekstreme havnivåhendelser gå fra å skje en gang i hundreåret, til å skje hvert eneste år, allerede i 2050 – selv med lave utslipp. Det vil ramme mange millionbyer som New York, Tokyo og London, og lavtliggende øystater. Disse områdene vil altså forsvinne i havet en gang i året, allerede om drøye 30 år.

Byene og områdene som kan betale for å beskytte seg mot vannmassene, må begynne planleggingen av det straks, sier klimapanelet. Samtidig erkjenner de at mange områder ikke vil ha ressurser til å gjennomføre dette, og at håpet for dem er ganske tynt.

Rapportene som FNs klimapanel har servert oss det siste året, gir samme beskjed. Klimaendringene er igang, og vi få til raske, omfattende og koordinerte kutt i klimagassutslipp. Da vil vi kraftig redusere dramatisk ødeleggende klimaendringer, og gi både mennesker og økosystemer større mulighet til å tilpasse seg. Marsjordren er gitt, rent bortsett fra at klimapanelet ikke kan kommandere noen som helst. Det er politikere, næringsliv og enkeltpersoner som må ta tak, og det må skje nå.

 

Nå begynner dere å våkne

Nå begynner dere å se

Når jeg for år siden skrev

Det som nå sies

Så mennesker rart på meg

 

Rune og Jannike

Skryter av sitt kjøttkonsum

Til sine barn

Til mine barn

I dag skal vi velge hvilken biff

Hvilket dyr vi skal drepe

 

Far til mine barn snakker meg ned

Jannike snakker meg ned

Foregått i mange år

 

Mitt barn snakker med Jannike

Videosamtale

Viser frem ett lammelår

Se hva vi skal spise til middag i dag

I dag skal vi spise kreft sier hun

Og ler høyt og sarkastisk

Jannike skjønner ikke

At min og Runes sønn

Forstår at hun snakker negativt om meg

Gjennom han

Hun rammer meg gjennom han

Gjennom ett barn

 

Hun skjønner ikke at hun

Rammer min sønn og hennes sønn

At hun rammer seg selv

Rammer moder jord

 

Hun skjønner ikke at våre valg

Handler om moder jord

Først og fremst

 

Når hun nå leser

Det jeg har skrevet om henne

Kommer hun til å reagere negativt

Tenke stygge tanker om meg

Mate demonene sine

 

Hun er en flittig bie

Er ofte innom bloggen min

Selv om hun ikke vil innrømme det

Hun vil heller ikke at Rune

Besøker bloggen min

=)

 

Mamma til Rune

Bestemor til mine barn

Sa for år siden til mine barn

Da vi kuttet ut kjøtt

 

Det deres mor gjør nå

Er svært galt

Det er farlig

Bestemor til mine barn

Snakker meg ned

Til mine barn

 

I Valdres ble jeg meldt

Til barnevernet

Barna får ikke spise kjøtt

Barna får ikke konfirmere seg

Mor er alternativ

 

=)=)=)

 

Min skjebnesgudinne har talt

For mange år siden

Lyttet dere

 

Nei

 

Handler vi for sent

 

Ja

 

Alt er som det skal

De som ikke er våknet nå

Er mennesker som er styrt av Loke

Penger

Disse menneskene kommer

Til å bråvåkne

Kommer til å bli passivt deprimert

Handlingslammet

Det eneste de kan si er

Hva er det vi har gjort

Hvordan kunne jeg la dette skje

Hvorfor så jeg ikke dette tidligere

 

Vi skal vokse

Moder jord skal vokse

Vi er i et skifte

 

 

 

2019-09-26T12:32:32+01:00