Justisministeren vil låse inn kriminelle ungdommer med tvang

//Justisministeren vil låse inn kriminelle ungdommer med tvang

Justisministeren vil låse inn kriminelle ungdommer med tvang

Han vil fremme et forslag som innebærer at det skal være lavere terskel for å låse inn kriminell ungdom mellom 16 og 18 med tvang. Forslaget Kallmyr kan tolkes som en form for ungdomsfengsel, som også vektlegger rehabilitering.

– Dette går på at det er ungdommer som har egentlig har fått alt dekket, de har fått gratis utdannelse, de får alt det de trenger i et moderne samfunn, likevel oppfører de seg på en slik måte. Det må rett og slett få en konsekvens for dem.

– De må kunne tas vekk fra miljøet i Oslo, og være på en plass der de lærer disiplin, går på skole, står opp om morgenen og får arbeidstrening.

 

https://www.nrk.no/norge/reagerer-pa-oslo-vold_-_-ma-bli-lettere-a-straffe-16-aringer-med-frihetsberovelse-1.14749706

 

Kjære

Justisminister Jøran Kallmyr

 

Du er uintelligent

Du er kraftig tilbake stående

Du er ikke i nærheten

Av forståelse

Du ser ikke barn og ungdom

 

Du er lat

Uviten

Du ser ikke deg selv

 

Du trekker verden tilbake

Du er ikke innovativ

Du er ikke ett medmenneske

Du er ikke åndelig

 

Du trekker ungdom

Ned i en

Kald myr

 

2019-10-21T12:09:22+01:00