Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet

//Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet

Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet

 

Jusprofessor om «Ocean Viking»: Norge plikter å sørge for trygghet

Siden «Ocean Viking» har norsk flagg, plikter Norge å sørge for en trygg havn for menneskene om bord, sier professor i havrett Erik Røsæg. – Det spiller ingen rolle at skipet ligger i internasjonalt farvann, sier han.

Om bord på Ocean Viking
Det er 103 barn under 18 år blant migrantene og flyktningene om bord i «Ocean Viking».FOTO: ANNE CHAON / AFP

Leger Uten Grenser samarbeider med organisasjonen SOS Mediterranée om redningsoperasjoner i Middelhavet og har leid det norske lasteskipet «Ocean Viking». I løpet av fire dager i august har skipet tatt om bord 356 mennesker.

Båten er nå i internasjonalt farvann mellom den italienske øya Lampedusa og Malta. Organisasjonene har bedt både italienske og maltesiske myndigheter om hjelp til å finne en trygg havn, men har ikke fått svar.

Italienske myndigheter har derimot sendt et brev til norske myndigheter der de påpeker Norges ansvar som flaggstat.

– Norge er ikke forpliktet til å ta imot

– Man har ingen forpliktelse til å ta imot flyktningene, men landet som skipet hører hjemme i, er forpliktet til å ikke sette passasjerene i land et sted som er farlig for dem.

Det sier Erik Røsæg, som er professor i havrett.

Erik Røsæg, professor i havrett
Siden «Ocean Viking» har norsk flagg, plikter Norge å sørge for en trygg havn for menneskene om bord, sier professor Erik Røsæg.FOTO: MARIT KOLBERG / NRK

Han presiserer at Norge ikke har noe ansvar i forhold til havretten, men at de internasjonale menneskerettighetene pålegger et ansvar.

At skipet ligger i internasjonalt farvann spiller ingen rolle, sier han. Så lenge båten seiler under norsk flagg sier reglene at Norge plikter å ivareta menneskerettighetene til de som er om bord.

Røsæg sier at lignende saker har blitt prøvet for den internasjonale menneskerettighetsdomstolen.

Uaktuelt å returnere til Libya

Leger uten grenser sier Norge har tradisjon for å overholde slike forpliktelser. Karine Nordstrand, lege og president for Leger uten grenser i Norge, sier til NRK at organisasjonen fremdeles er i dialog med Italia og Malta om hvorvidt de kan ta imot dem som er om bord.

– Hva tenker du om at de som er om bord i denne båten nå har havnet midt i et politisk spill?

– Jeg syns det er litt absurd at man diskuterer om man skal redde mennesker til havs. Slik jeg ser det, er det et forsøk på å lede diskusjonen vekk fra det dette handler om. Nemlig vår plikt til å redde folk på havet, sier hun.

Karine Nordstrand, Leger uten grenser
– Jeg syns det er litt absurd at man diskuterer om man skal redde mennesker til havs, sier president for Leger uten grenser i Norge, Karine Nordstrand.FOTO: MARIT KOLBERG / NRK

Nordstrand sier det er helt uaktuelt å returnere migrantene til Libya.

– Leger uten grenser jobber også i interneringsleirene der. Vi vet hvor forferdelige og umenneskelige forholdene der er. Flyktninger og migranter i Libya blir utsatt for menneskehandel og slaverilignende forhold, vold og tortur. Det er ikke på noe tidspunkt aktuelt å returnere dem dit, sier hun.

2019-08-16T09:47:22+01:00