Hjernen røper valget før du har bestemt deg

//Hjernen røper valget før du har bestemt deg

Hjernen røper valget før du har bestemt deg

Hjertet ditt er intuisjon

Det vet før hjernen

Terror

Drap

Religion

Det er ikke deg som menneske som bestemmer

Som sagt

Vi er styrt

Du som menneske har ikke valg

Når menneske skjønner

At vi er åndelige vesen

Når vi lytter til hjerte vårt

Til vår indre stemme

Til intuisjonen

Vokser matematikken i hjertet

Til slutt blir hjertet ditt fylt

Da kan du velge

Kun i kjærlighet

Da er vi store =)=)=)

Medmennesker

Slutt på drap

Terror

Barnevern

Krig

Religion

Drap straffes med fengsel =)

Svært uintelligent

Svært umenneskelig

Verden 

Våkn opp

Til det åndelige

 

 

Hjernen røper valget før du har bestemt deg

Maskiner kan se hva du velger lenge før du velger bevisst. Vi har ikke så kontroll på livet vårt som vi tror, ifølge forskerne.

Hjernen
Ubevisste deler av hjernen signaliserer valget du snart skal ta inntil elleve sekunder før du bevisst bestemmer deg.FOTO: ANDREAS HORN

Skal du stå opp eller sove litt lenger? Skal du skru på lyset? Hvilke sokker skal du ha på deg?

Vi gjør 35 000 større eller mindre valg i løpet av et døgn, ifølge enkelte kilder. Om det riktige tallet bare er en brøkdel, er det åpenbart at mange av valgene våre må gå på autopilot.

Vanskelig å velge
Livet ditt hadde vært mye enklere hvis skjebnen bestemte alt.FOTO: COLOURBOX

Men selv de valgene du blir bedt om å tenke grundig på, ser ut til å kunne spores i de ubevisste delene av hjernen.

– Vi tror at når du står overfor et valg mellom to eller flere valgmuligheter, fins det ubevisste spor av tanker allerede i hjernen sier Joel Pearson, professor ved Universitetet i New South Wales.

Så svaret elleve sekunder før

For å teste teorien har forskergruppa hans satt folk i en type MR-maskin og målt aktiviteten i hjernen før og mens personene tar valg. Deltakerne i eksperimentet ble bedt om å velge mellom et rødt og et grønt mønster.

Rødt og grønt
Mønstrene deltakerne måtte velge mellom.FOTO: FUTURE MINDS GROUP / UNSW

De fikk inntil 20 sekunder på seg til å ta valget ved å trykke på en knapp. Maskinen registrerte hvilke deler av hjernen som var aktive i den perioden.

Ved hjelp av kunstig intelligens ble mønstrene i hjernen analysert. Maskinen kunne spå hva deltakerne valgte inntil elleve sekunder før de hadde bestemt seg. Resultatet er publisert i Nature Scientific Reports.

Human brain
Tre teorier om hjernen: a. Den er mekanistisk og vi har ikke noe reelt valg. b. Den er mekanistisk, men vi kan fortsatt velge fritt ut fra våre egne motiver uten hindring utenfra. c. Den kan ta valg uten at utfallet kommer fra noe som har skjedd før.FOTO: COLOURBOX

Tidligere forskning har vist at maskiner kan spå valg fire til åtte sekunder i forveien.

Kan ikke velge fritt

Det har fått enkelte forskere til å spekulere i om vi har fri vilje, eller om vi er nødt til handle slik de fysiologiske prosessene i hjernen sier at vi må gjøre.

– Hvis du får valget mellom te eller kaffe, tenker du at du er fri til å velge. Men disse eksperimentene tyder på er at tidligere hjerneaktivitet har utløst det valget uten at vi er klar over det. Du kan ikke velge fritt, sa John-Dylan Haynes til NRK i dokumentaren Fri vilje.

I årtusener har vitenskapen diskutert om vi er fri til å velge eller om vi er styrt av skjebnen. Ny forskning tyder oppsiktsvekkende nok på at det er skjebnen som bestemmer.

Schrödingers katt

Tillatt for alle, spilletid29:09.

 

I årtusener har vitenskapen diskutert om vi er fri til å velge eller om vi er styrt av skjebnen. Oppsiktsvekkende ny forskning tyder på at det er skjebnen som bestemmer.

Maskinene klarer ikke å spå riktig valg hver gang. I forsøk på rotter klarte maskinen å spå valget ni av ti ganger. Mens forsøk på mennesker treffer rett i beste fall to av tre ganger.

Joel Pearson mener vi skal være forsiktige med å anta at alle valg vi gjør er forhåndsbestemt av naturen vår.

– Våre resultater garanterer ikke at all valgene vi tar er ufrivillig, men det viser at disse mekanismene fins og at det kan legge føringer på valgene vi tar i hverdagen.

LES: Hvis seriemorder Ted Bundy ikke hadde noe valg, burde han likevel straffes?

2019-03-14T14:27:12+01:00