Dette kan bli til vårt første, heilnorske «kjøt»

//Dette kan bli til vårt første, heilnorske «kjøt»