Debatt: Fiskeoppdrett Hiv dritten på land, Erna

//Debatt: Fiskeoppdrett Hiv dritten på land, Erna

Debatt: Fiskeoppdrett Hiv dritten på land, Erna

Debatt: Fiskeoppdrett

Hiv dritten på land, Erna

Slik næringa drifter i åpne merder, uten krav om rensing, slippes det ut 500.000 tonn dritt i havet årlig. Det er like mye som kloakk fra 20 millioner mennesker, rett i sjøen.

PÅ AVVEIE: Fiskedritten er ressurser på avveie. Ved å drifte i lukkede anlegg, vil vi ta vare på dritten og bruke den som biogass, jordforbedring, i algedyrking og sågar i sementproduksjon, skriver innsenderen. Her er fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i Lødingen. Algeoppblomstringen i mai tok livet av over ti tusen tonn laks. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

PÅ AVVEIE: Fiskedritten er ressurser på avveie. Ved å drifte i lukkede anlegg, vil vi ta vare på dritten og bruke den som biogass, jordforbedring, i algedyrking og sågar i sementproduksjon, skriver innsenderen. Her er fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) i Lødingen. Algeoppblomstringen i mai tok livet av over ti tusen tonn laks. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
MENINGER 15. AUGUST 2019 KL. 6.15

Denne uka møttes Erna Solberg og FN sin spesialutsending for hav, Peter Thomson på Arendalsuka for å diskutere hva som må til for å gi havet til en bærekraftig utvikling.

Det burde vært nok å snakke om, men det ble lite prat om oppdrettsindustrien. Slik næringa drifter i åpne merder, uten noen krav om rensing, slippes det ut 500.000 tonn dritt i havet årlig. Det tilsvarer like mye som kloakken fra 20 millioner mennesker, urenset rett i sjøen. Denne mengden dritt har Havforskningsinstituttet (HI) anslått til 50.000 tonn løse næringssalter årlig i havet.

Kommunen har rett til å nekte fiskeoppdrett

Kommunen har rett til å nekte fiskeoppdrett

DEBATT

Mitt råd til Erna er at hun skroter den urealistiske målsettingen om en femdobling, og heller får næringa bærekraftig.

HI`s leder Sissel Rogne deltok i debatten, og hun burde hvisket noen ord i øret til statsministeren. Tidligere i sommer slo HI fast at det går en grense for hvor mye næringssalter havet tåler. En femdobling tilsvarer urenset kloakk fra innbyggerne i Norge, Sverige, Danmark, Tokyo, New York og Beijing.

Mulig regjeringen ønsker at noe av denne veksten i lukkede anlegg, vi får håpe det, enn så lenge går utviklingen sakte. Rognes forskere sier rett ut at «femdobling av produksjonen trolig vil skape overgjødslingsproblemer i de fleste områdene». Med vårens algeoppblomstring i nord, med påfølgende tap og lidelser for fisken er det ingen som ønsker en slik situasjon.

 

Erna skal vite at det også er andre grunner til å få dritten på land. Fiskerdritten er nemlig ressurser på avveie. Ved å drifte i lukkede anlegg, vil hun ta vare på dritten og bruke den som biogass, jordforbedring, i algedyrking og sågar i sementproduksjon.

Det er mye å ta tak i. Nøtene som fisken står i, blir impregnert med kobber for å hindre groing. Fylkesmannen i Hordaland fant i fjor en klar sammenheng mellom kobberforurensning i fjorden og oppdrettsanlegg. Næringa slipper ut 1000 tonn kobber hvert år.

Mitt siste tips handler om reka. Akvaplan Niva publiserte 6. august en ny forskningsrapport som slår fast at hydrogenperoksid, som brukes i avlusing av oppdrettslaks har dødelig effekt på reker og raudåte selv i svært små konsentrasjoner. En rapport publisert av forskningsinstituttet IRIS i 2018 viste at halvparten av rekene i forsøket døde av en oppløsning 100 ganger tynnere enn hva som brukes i oppdrettsindustrien for avlusing, og som tømmes urenset rett ut i havet.

Oppdrettsnæringen er en tikkende bombe

Oppdrettsnæringen er en tikkende bombe

DEBATT

Erna tillater altså en næring som med loven i hånd, kan bruke giftige kjemikalier i sin produksjon, for etter bruk å trekke ut proppen og tømme alt på havet.

Hvorfor tillater regjeringen at dette skjer og hvor lenge skal oppdrettsindustrien få lov å fortsette å forgifte fjordene våre, skulle jeg gjerne likt å vite. Regjeringen omtaler havet som et av sine viktigste satsingsområder, men det framstår mer som fine ord når man ser konsekvensene.

 

2019-08-20T07:47:12+01:00