Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten!

//Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten!

Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten!

Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Tre av fire av dem som dør av alkoholrelaterte årsaker, er menn.

WHO: Alkohol dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen

Frigg;

3 millioner

Stemmer ikke

Alkohol skaper ubalanse

I hele menneskekroppen

Ubalanse

Ubalanser

Skaper det dere kaller sykdommer

Det er mange flere som dør av alkohol

Tre millioner er en illusjon

Ballo: – Norske politikere drikker for mye

Olav Gunnar Ballo (SV) krever flere alkolholfrie middager.

 

 

Barnepsykiaterens sterke oppfordring: – Dropp champagnefrokosten!

FESTDAG: 17. mai er på trappene, og det er en festdag for store og små. – Vær bevisst på alkoholinntaket, sier overlege på seksjon for barne- g ungsdomspsykiatri ved Haukeland sykehuse i Bergen.
Når barne- og ungdomspsykiater Paul Joachim Thorsen går på vakt i dagene etter 17. mai, frykter han at det blir et skred av innleggelser.

Paul Joachim Thorsen er psykiater og jobber som seksjonsoverlege på barneposten på Haukeland universitetssykehus. Han er skremt over hvor mange foreldre som ikke ser konsekvensen av sitt eget alkoholforbruk.

– Jeg skal ha vakt 17. 18. og 19. mai, og på disse vaktene ser vi fort at mange barn trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten, sier han til TV 2.

Dette sier han av erfaring. Det er alltid en økning i akuttinnleggelser på barne- og ungdomspsykiatrisk i dagene etter 17. mai, og spesielt ille er det når nasjonaldagen kommer opp mot en helg.

– Dropp alkoholen

Han er bekymret over at foreldre ikke forstår at drikking av alkohol på 17. mai kan være direkte skadelig for barna. Spesielt barn som sliter fra før.

– For barn som er trygge 364 dager i året går det stort sett bra om foreldrene drikker litt. Men har barnet noen ekstra utfordringer, er engstelig, har angst, ADHD, spiseforstyrrelser, OCD, eller andre større utfordringer, så bør du droppe champagnefrokosten. Det er mitt faglige råd, sier Thorsen.

Overlegen sier han ikke vil legge en demper på festdagen, men han mener alle foreldre må se konsekvensene av sin egen oppførsel.

– Jeg vil at folk skal ta kloke beslutninger basert på kunnskap. Mange skjønner ikke hvor stor påvirkning fulle foreldre har på barna. Hvis en krise oppstår og alkoholpåvirkede foreldre gjør noe dumt, kan det ha alvorlige konsekvenser, sier Thorsen.

Regulering av følelser

Han forklarer at barna trenger trygge voksne for å regulere sine følelser i stressende situasjoner. Store folkemengder, fyrverkeri, eller andre ikke-hverdagslige ting, kan trigge reaksjoner hos alle mennesker. Hos barn som ikke klarer å regulere følelsene sine selv kan «fight or flight»-instinktet kicke inn. Thorsen trekker fram vanskeligstilt ungdom som en spesielt sårbar gruppe som er veldig var for hvordan voksne rundt dem oppfører seg.

Barn og ungdom finner ut om en situasjon er farlig eller ei gjennom å observere voksenpersonene rundt seg. To ting er spesielt viktige: Øyne og stemme.

– Barnet ser på øynene til omsorgspersonene. De leser øynene og mimikken rundt for å vite om en situasjon er trygg. En rolig stemme bekrefter også at alt er bra og trygt.

– Alkohol endrer både på øyne, mimikk, språk og stemme. Det er forferdelig skremmende for barn. Blir ikke barna beroliget gjennom en voksen, går de i konstant press og er aktivert, sier Thorsen.

Aksept for champagnefrokost

Thorsen mener utviklingen er negativ og at flere voksne tilsynelatende synes det er greit å være full når det er barn tilstede.

– Den store endringen de siste årene er at voksne, tilsynelatende ressurssterke familiefolk, i mye større grad er synlig beruset i det offentlige bybildet. Jeg går selv i hovedprosesjonen i Bergen hvert år, og for hvert år som går ser jeg at folk blir fullere og fullere, sier han

Han skylder til dels på en større aksept for champagnefrokost, og at man kan drikke gjennom hele dagen.

– Jeg tror ingen foreldre tenker at de gjør dette mot barna sine. Hvis de har barn som sliter, tenker de gjerne at 17. mai skal bli skikkelig gøy, også tar de seg en drink. De kobler ikke nødvendigvis hvor nifst det er for barna, sier Thorsen.

Barn er ikke flinke til å skjule sin egen utrygghet, men når foreldre har drukket alkohol blir de dårligere til å tolke signalene barna sender.

– Uro og mas kan være en forsvarsmekanisme hos barn. De forsøker å regulere ned utryggheten gjennom å ta kontroll på eksterne ting. Foreldre som har drukket har større sjanse til å mistolke dette og bli sinte fordi de opplever barnet som krevende eller bortskjemt, også ender det i krangel, sier Thorsen.

Press i høytidene

Det er ikke bare 17. mai som utløser travle dager på barnepsykiatisk. Det er alltid ekstra pågang i høytidene.

– Mange barn som har det trygt kan selvsagt tåle å se foreldrene sine påvirket av alkohol. Men det kan være vanskelig å forutse hvordan barna reagerer på det følelsesmessig.

– Vi kan rulle terningen og håpe på flaks, men med barna våre sin helse og psykiske trygghet, mener jeg det ikke er et område vi skal gamble med, sier Thorsen.

Barns psykiske trygghet er viktig å ivareta. Det vil ikke si at en opplevelse av å se foreldrene sine beruset, vil gi bana et traume, men mange små belastninger kan bli et stort og kraftig traume etterhvert.

– Ingen barn liker at foreldrene forandrer seg. Og alkohol gjør ting med hjernen som gjør at du forandrer personlighet, sier Thorsen.

2019-05-21T13:59:25+01:00